Kadra

asp. szt. w st. spocz. Krzysztof PIASEK

Służbę w Policji pełnił przez trzydzieści lat. W Policji początkowo pełnił służbę jako policjant patrolowy, następnie jako dzielnicowy. Pełniąc służbę na stanowisku dzielnicowego, bardzo mocno angażował się w planowanie, opracowywanie i realizację działań profilaktycznych. Przez ostatnie niespełna osiem lat służby był oficerem prasowym w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Jest absolwentem Szkoły Policji w Słupsku oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie zdobył tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym – specjalność pedagogika resocjalizacyjna. Laureat nagrody II stopnia w konkursie: „Dyplom dla Płocka”, za pracę magisterską pt. „Działania profilaktyczne Policji, jako forma edukacji dla bezpieczeństwa”. W 2014 roku, Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony Policjant”