Kadra

ppłk rez. mgr Jarosław CHROBOT
mgr Katarzyna WOJDA
gen. dyw. w st. spocz. Jan KEMPARA
mjr rez. inż. Jacek PAJDA
mjr rez. mgr inż. Grzegorz KAPCIAK
kom. w st. spocz. mgr Mariusz GIERULA
kpt. mar. rez. mgr Robert PAWŁOWSKI
January MAJEWSKI
podinsp. w st. spocz. mgr January MAJEWSKI
kom. w st. spocz. mgr Mariusz HOŁUB
chor. sztab. rez. mgr Andrzej KRÓLIKOWSKI
sierż. Adam PYTEL
kpr. Mariusz ZIELIŃSKI
st. szer. mgr Magdalena STARZYŃSKA
szer. mgr Krzysztof KANIA
instruktor dr Andrzej PETRYKOWSKI
instruktor mgr Konrad POPŁAWSKI
instruktor mgr Michał BIENIEK
instruktor mgr Rafał PIWIŃSKI
Janusz ŚNIEŻYŃSKI
instruktor Janusz ŚNIEŻYŃSKI