Kadra

mjr rez. mgr Mariusz JAŚKOWSKI

Wicedyrektor w I LO CN-B w Piotrkowie Trybunalskim

mjr rez. mgr Mariusz JAŚKOWSKI jest absolwentem  Akademii Piotrkowskiej na kierunku pedagogika oraz  Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
w Wrocławiu. Następnie kontynuował swoją edukację na studiach podyplomowych
na kierunku Wychowanie Fizyczne.

Pełnił Zasadniczą Służbę Wojskową w Szkole podoficerskiej w 6 BDSz. w Niepołomicach. Następnie Pełnił służbę na stanowiskach d-cy drużyny, d-c plutonu
i  d-cy Szwadronu w 7 batalionie kawalerii powietrznej w 25 BKPow. w Tomaszowie Maz.  Swoje doświadczenie zdobywał również w Sekcji Operacyjnej. Służbę zakończył
na stanowisku Szefa Zespołu Zabezpieczenia Wysokościowo – Ratowniczego w 1 Bazie Lotnictwa Transportowej w Warszawie.

Uczestniczył w misiach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Gdzie został Odznaczony: Gwiazdą Iraku i Gwiazda Afganistanu. Podczas swojej służby ukończył również kurs instruktora  Spadochronowego, łącznie wykonał ok. 700 skoków ze spadochronem
w dzień , w nocy, do wody i w ternie przygodnym. Uczestniczył również w szkoleniach  desantowania się ze śmigłowca różnymi technikami, szkoleniach strzeleckich  i taktycznych. Został odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora w I LO CN-B w Piotrkowie Tryb. gdzie prowadzi  zajęcia teoretyczne i praktyczne z  Edukacji dla Bezpieczeństwa, W-F  oraz Przygotowania Wojskowego.”

Motto zawodowe ,, Zaczym zaczniesz wymagać od innych -zacznij od siebie”.