Absolwenci

Liwartowski
st..szer. pchor. Bartosz Liwartowski

Absolwent  I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.

Rok ukończenia szkoły 2019

Obecnie student podchorąży Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku „Dowodzenie”, gdzie przygotowuje się  do objęcia pierwszego stanowiska służbowego, jakim jest dowódca plutonu. W jego przypadku to dowodzenie pododziałami czołgów.

Od 2016 r. członek  IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, skoczek spadochronowy. Jako uczeń Feniksa był członkiem Komponentu IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku uczestniczącego w programie szkoleniowym „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP Edycja 2018”. Uczestniczył w ćwiczeniu pk. „Anakonda 18” – największym przedsięwzięciu szkoleniowym Sił Zbrojnych RP w 2018 roku. W ramach programu „Paszport” ukończył szkolenie specjalistyczne w Ośrodku Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. Będąc uczniem CN-B Feniks ukończył również kurs samoobrony (I i II stopnia) i kurs płetwonurka. Aktywnie uczestniczył w wielu uroczystościach patriotycznych reprezentując barwy szkoły oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13pp w Pułtusku.

Jak mówi Bartek:

„Pamiętam moje pierwsze dni w „FENIKSIE”, jak patrzyłem z zazdrością na starsze roczniki. Zazdrościłem im głównie wiedzy jaką posiadają. Powiedziałem sobie, że też chcę być taki jak oni. Od samego początku dawałem z siebie wszystko i za każdym razem, gdy zakładałem mundur, starałem się godnie reprezentować swoją szkołę. Wiedziałem, że moja przyszłość będzie związana z mundurem i dlatego obrałem sobie za cel Akademię Wojsk Lądowych. Zależało mi na tym, aby w przyszłości dowodzić innymi żołnierzami. Nie raz pełniłem rolę dowódcy na obozach, na uroczystościach. To dzięki temu postanowiłem, że chcę zostać oficerem Wojska Polskiego. Dziękuję całej kadrze „Feniksa” za poświęcony czas i wiedzę jaką mi przekazali, bo właśnie dzięki NIM mogę być tu, gdzie jestem”.